Tulosta tämä sivu

Kokkolan Kalastajainseura ry


Södra trutklippan viranomaissataman  ruoppauslupa  (suoja/turvasatama) on voimassa ajalla 14.11.2012-31.12.2017.

Kalastuspalsta-aika 1.9-31.10.2017
Palstamaksu 10 € kk,maksettava 31.7 mennessä,kirjoita viitteeseen palstamaksu ja maksajan nimi,myöhästynyt maksu ei oikeuta palstakalastukseen seuran vesillä.
Uuden jäsenen liittymismaksu on 20€ sekä jäsenmaksu 20 € ,liittymismaksu peritään vain kerran jos pysyy seuran jäsenenä
maksun voi käydä maksamassa kello-koiviolle tai maksaa pankkiin netin kautta.
Tilinumero on FI84 20111 8000 40413
18-64 vuotiailla on oltava valtion kalastuksenhoitomaksu ja seuran jäsenmaksu maksettuna,
palstoilla ei voi kalastaa jollei näitä ole myös maksettu.


Tervetuloa Kokkolan kalastajainseuran sivuille!


12.4. 1949 perustetun Kokkolan kalastajainseuran toiminnan tavoitteena on turvata ammatti-ja virkistyskalastusmahdollisuudet ja kehittää niitä myönteisessä yhteistyössä kalastusalueen ja kalavesien omistajien kanssa.

Uusi kalastuslaki 2016, esite.

Kalastonhoitomaksu 2017.

Merkitse pyydyksesi oikein
– vapauta alamittaiset kalat

 

Merkitse pyydyksesi oikein – vapauta alamittaiset kalat (pdf)

Valtioneuvosto antoi asetuksen siian verkkokalastuksen säätelystä
ja syysrauhoituksesta.Valtioneuvoston päätös astui voimaan 15.8.2013.

Tärkein muutos on siian verkkokalastuksessa käytettävien solmuvälien sääntely.
Verkkojen solmuvälin tulee olla vähintään 43 mm kun siikaa pyydetään merestä.Poikkeuksena
Perämerellä(27-35 mm alueesta riippuen)ja Merenkurkussa (40 mm)voidaan käyttää pienisilmäisempiä verkkoja,jotta paikallisten saaristosiikojen ja karisiian kalastus olisi mahdollista.

Asetuksen mukaan siian verkkopyyntinä pidetään kalastusta,jossa saaliin painosta vähintään puolet on siikaa.LIsäksi on lohikalojen tavoin otettu syysrauhoituksen piiriin niissä joissa ja puroissa jotka laskevat mereen.Siikaa ei näin ollen syyskuun alusta marraskuun loppuun saa kalastaa joissa ja puroissa.Siian pyytäminen on kuitenkin sallittu vavalla,uistelemalla ja lipolla syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15.päivän jälkeen.

Uudet verkkokoot
Siikaverkkojen uudet solmuvälit meressä:
1)leveysasteen 64 astetta(Marinkainen)pohjoispuolella vähintään 27 mmja enintään 30mm taikka
vähitään 43 mm:
2)leveysasteiden 64 astetta ja 63,30 välisellä merialueella vähintään 30 mm ja enintään 35 mm taikka vähintään 43 mm:
3)leveysasteiden 63.30 ja 62.30 välisellä merialueella vähintään 40 mimmimetriä:
4)leveysasteen 62.30 eteläpuolella vähintään 43 mm.

Seuraavat kalat
ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty alempana mainittuina aikoina;
1)merilohi,järvilohi,meritaimen,järvitaimen ja purotaimen joessa ja purossa sekä siika mereen laskevassa joessa syys-,loka-ja marraskuun ajan,kuitenkin siten että niiden pyynti vavalla ja uistelemalla sekä lipolla on näissäkin vesissä sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päivän jälkeen.

Jäsentiedote 2016
Kalastuspalsta-aika on 1.9-31.10,palstamaksut palstoille 3-4 ovat 10€/kk/palsta,muilla palstoilla 10€/palsta-aika.Palstoille ilmoittautuminen 31.7.mennessä Palkinto Koiviolle.
Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei huomioida.Ilmnoittautumis-ja pankkisiirtolomakkeet saa Palkinto-Koiviolta.Maksetaan pankkiin.

Palstoilla on käytössä myös ns,perhepalsta,eli perheenjäsenet(esim,isä ja poika,veljekset,myös eri taloudessa asuvat),voivat esim.työesteiden/matkan/sairauden estäessä varsinaisen palstalle ilmoittautujan kalastusta/vuoron käyttöä,tarvittaessa täyttää ko.paikan.

Huomattavaa! Perhepalstaa haluttaessa palstoille ilmoittaudutaan normaalisti,samalla ilmoitetaan myös niiden perheenjäsenten nimet joille k.o. kalastusoikeutta haetaan,myös heillä on oltava jäsenmaksu ja valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna!.Perhepalstan maksu on sama kuin ko.palstan maksu,palstamaksutositteeseen merkitään PP sekä varsinaisen ilmoittautujan  lisäksi em.perheenjäsenten nimet.Tarkemmat ohjeet saa tarvittaessa ilmoittauduttaessa.

Kalastajainseuran viralliset kalastuksen valvojat:
Pentti Leimu,Pentti Rainosalo.

Palstavalvojat 1-5 Aarno Koskela. 6-7 Kari Lehtonen.

Rauhoitusalueet(kalastus kielletty)Yxpihlajan potti 1.5-31.10
50m Trullevin kalasataman sisäänajolinjan molemmin puolin(RA2),
Elba-Mustakari linjan eteläpuoli 15.4-1.11.

kevätrauhoitus Morsiussaaren lahdella 15.4-31.5
kevät ja syysrauhoitus Harriniemen-Rummelon lintuvesialueella 15.4-31.5 sekä 1.9-31.10.
makeavesipuolella on Norrasvenska fiskeområde sekä Kokkolan kalastajainseura on rauhoittanut
kUHAN PYYNNIN 15.5.-15.6.välisenä aikana.

Trullevin itäpuolella olevat palstat 1 ja 2 rauhoitetaan samaan aikaan muiden Perhonjoen kalastuskuntien kanssa 15.10-1.11.(kalastus kielletty mainittavana ajankohtana)

Kokkolan kalastajainseuralla on huvila(kämppä) Etelälipassa,trullevista etelälippaan ajoaika veneellä noin 10 min.riippuu veneen kulkunopeudesta,nukkumapaikkoja noin 13 hengelle,käytössä krillikota,sauna,kalansavustusuuni
Klipan isäntä Pentti Kallio                   041-4393115
Klipan varaisäntä Tom Jakobsson       0400-761983
      

Seuran toiminnan tarkoitus
Seuran nimi, toimialue ja tehtävät

 1. Yhdistyksen nimi on Kokkolan Kalastajainseura ry, Karleby Fiskaregille rf. Yhdistyksen kotipaikka on Kokkolan kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissa seuraksi.
 2. Seuran toimialue käsittää Kokkolan kaupungin alueen. Seuran kotipaikka on Kokkolan kaupunki.
 3. Seuralla on oikeus vastaanotta lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, sekä omistaa ja hallita toimintansa kannalta tarpeellisia kiiteistöjä.
 4. Ollen toimialueensa kalastusta harrastaivien yhdyssiteenä; on seuran tarkoituksena valtiollisten puolueiden ulkopuolella kalastusolojen kehittäminen, kalastusharrastuksen levittäminen nuorison keskuuten ja kalavesien hoidon edistäminen.  
  Tarkoitustaan totuettaa seura:
  1) toimeenpanemalla joko yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa tai erikseen yleisiä kokouksia ja kalastusolojen parantamista tarkoittavia näytelyjä sekä kilpailuja.
  2) levittämällä voittoa tavoittelematta kalastuskirjallisuutta, ja antamalla opastusta ja neuvontaa
  3) työskentelemällä kalastajien turvallisuuden, kalanpyydysten laadun ja kalastusolosuhteiden edistämiseksi tekemällä aloitteita ja kannanottaja.
  4) vuokraamalla käyttöönsä ja hoitamalla kalavesiä niin, että ne tuottavat hyvää saalista ja mielen virkistystä kalastuksen harrastajille.
  5) asettumalla läheiseen yhteyteen viranomaisten ja muiden alan toimitsijoiden kanssa avustaen niitä pätevien Seuran toimintapiiristä tarvittavien tietojen saamisessa, seka tekemällä  niille, esityksiä kalastusta koskevissa kysymyksissä.

 Seuraava sivu: Kalanvelvoiteistutukset